Fullerö båtklubb

Aktuellt

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt på hemsidan. Ni hittar protokollet här: http://www.fullerobk.se/wp-content/uploads/2024/05/protokoll-arsmote-2024.pdf

Från 1 maj 2023 gäller nya regler för avfall. Fullerö båtklubb antas vara undantagna kravet på avfallshantering då våra båtplatser endast kan upplåtas till fastighetsägare på området (en plats per fastighet) och att alla medlemmar är införstådda i att ta hand om sitt eget avfall samt tömma sitt gråvatten vid avsedd anläggning på Lövudden

Fullerö båtklubb

Nycklar och flaggor

Här hittar du information om hur du hämtar ut nycklar och flaggor.

Fotobibliotek

(Sidan är under uppbyggnad) Här hittar du bilder från båtklubben

Protokoll

(Sidan är under uppbyggnad) Här hittar du protokoll från tidigare årsmöten

Fullerö Båtklubb