Allmän information

  • Endast en båtplats kan köpas per fastighet, medlem kan dock hyra extra båtplats en säsong i taget. Fastighetsägare på området har förtur att hyra plats jämfört mot medlem som ej har fastighet på området.
  • Föreningen tillåter inte andrahandsuthyrning, uthyrning får endast göras av FBK. Detta innebär att den som hyr en plats i andra hand återbetalar årsavgiften till ägaren samt betalar mellanskillnaden av årshyra och årsavgiften till klubben.
  • Endast båtar som ligger vid bryggan vars ägare bor inom Fullerö Samfällighet får torrförvaras på land vid anläggningen.
  • Alla båtar och uppställningsmaterial måste under torrläggning vara uppmärkta med namn och telefonnummer.
  • För att få kod till anläggningens lås. Kontakta någon i styrelsen.
  • Dörren till grinden på brygga A är låst från och med FBK:s sjösättning fram till FBK:s upptagning, under vintersäsongen är grinden öppen.
  • Säkerställ att era förtöjningar är tillräckligt starka för er båt. FBK kommer att kontrollera alla förtöjningar under våren. FBK gör detta för att undvika att våra Y-bommar belastas felaktigt och/ eller med för stora krafter.