Aktuell information för 2024

  • Sjösättning och upptagning.
    • Sjösättning är planerad till lördagen den 4 maj kl. 9:00
    • Sjösättning utföres och debiteras av Aros Mobilkranar, avgift betalas kontant på plats.
    • Båtupptagning planeras till söndagen den 6 oktober.
  • Observera att båtuppläggningsplatsen skall vara fri från båtar, vaggor, vagnar mm under tidsperioden 26 maj till 20 september.
  • Sista dagen för upptagning av båtar är 15 november